Khách hàng CƠ QUAN Bình Hàn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương, T. Hải Dương

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương, T. Hải DươngĐịa chỉ
1Ubnd Phường Bình Hàn90 Quyết Thắng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
2Công an phường Bình HànW8WF+CM7, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
3Trường tiểu học Bình HànĐường Nguyễn Thượng Mẫn, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
4Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương2 Thanh Niên, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
5Trạm Y tế phường Bình Hàn115 Quyết Thắng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
6Phòng Thanh Tra Bênh Viện Tỉnh Hải DươngW8Q8+MC8, Phường Quang Trung, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
7Nhà văn hoá khu 16 phường Bình HànW8V9+3R7, Mai Hắc Đế, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
8Nhà văn hoá khu 10 phường Bình Hàn207 Quang Trung, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
9Nhà văn hóa khu 7 phường Bình HànNgõ 167 Nguyễn Thượng Mẫn, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
10Nhà văn hoá khu 9 phường Bình HànNgõ 64 An Ninh, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
11Nhà văn hoá khu 12 phường Bình HànNgõ 60 Nguyễn Lương Bằng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
12Nhà văn hoá khu 14 phường Bình HànW8XJ+V24, Hồng Quang kéo dài, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
13Nhà văn hoá khu 8 phường Bình Hàn322 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
14Nhà văn hoá khu 11 phường Bình Hàn195 Đinh Văn Tả, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
15Nhà văn hoá KDC số 285 An Thái, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
16Nhà văn hoá KDC số 433/36, Phố Cô Đông, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
17Nhà văn hoá KDC số 18W8RC+HQG, Ngõ 207 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
18Nhà văn hoá KDC số 1313, Phố P. Quán Thánh, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
19Nhà văn hoá khu 15117 Nguyễn Lương Bằng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
20Nhà văn hoá KDC số 1Ngõ 117 An Thái, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
21Trung Tâm Dạy Nghề HD !W8WJ+J36, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
22Nhà văn hoá KDC số 6W8XG+5F7, Ngõ 441 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Bình Hàn

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Bình Hàn - HẢI DƯƠNG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Bình Hàn - HẢI DƯƠNG

Ubnd Phường Bình Hàn

Địa chỉ: 90 Quyết Thắng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Công an phường Bình Hàn

Địa chỉ: W8WF+CM7, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 0220 3859 774
Công an phường Bình Hàn

Trường tiểu học Bình Hàn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thượng Mẫn, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: 2 Thanh Niên, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 0220 3849 457
Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương

Trạm Y tế phường Bình Hàn

Địa chỉ: 115 Quyết Thắng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Phòng Thanh Tra Bênh Viện Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: W8Q8+MC8, Phường Quang Trung, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 0220 3840 012

Nhà văn hoá khu 16 phường Bình Hàn

Địa chỉ: W8V9+3R7, Mai Hắc Đế, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 10 phường Bình Hàn

Địa chỉ: 207 Quang Trung, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hóa khu 7 phường Bình Hàn

Địa chỉ: Ngõ 167 Nguyễn Thượng Mẫn, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 9 phường Bình Hàn

Địa chỉ: Ngõ 64 An Ninh, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 12 phường Bình Hàn

Địa chỉ: Ngõ 60 Nguyễn Lương Bằng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 14 phường Bình Hàn

Địa chỉ: W8XJ+V24, Hồng Quang kéo dài, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 8 phường Bình Hàn

Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 11 phường Bình Hàn

Địa chỉ: 195 Đinh Văn Tả, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá KDC số 2

Địa chỉ: 85 An Thái, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá KDC số 4

Địa chỉ: 33/36, Phố Cô Đông, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá KDC số 18

Địa chỉ: W8RC+HQG, Ngõ 207 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá KDC số 13

Địa chỉ: 13, Phố P. Quán Thánh, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá khu 15

Địa chỉ: 117 Nguyễn Lương Bằng, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá KDC số 1

Địa chỉ: Ngõ 117 An Thái, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Trung Tâm Dạy Nghề HD !

Địa chỉ: W8WJ+J36, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Nhà văn hoá KDC số 6

Địa chỉ: W8XG+5F7, Ngõ 441 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại:

Place data