Khách hàng CƠ QUAN Phạm Mệnh >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Phạm Mệnh, H. Kinh Môn, T. Hải Dương

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Phạm Mệnh, H. Kinh Môn, T. Hải DươngĐịa chỉ
1UBND XÃ PHẠM MỆNH2GG5+VFW, ĐT189, Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương
2Trạm Y Tế Xã Phạm Mệnh2GG5+FPH, Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Phạm Mệnh, H. Kinh Môn, T. Hải DươngĐịa chỉ