Khách hàng CƠ QUAN Thanh Cường >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà, T. Hải Dương

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà, T. Hải DươngĐịa chỉ
1UBND xã Thanh CườngRFMG+QXG, Đường Thanh Cường, Thanh Cuong, Thanh Hà, Hải Dương
2Trường tiểu học Thanh CườngRFMH+JM4, Đường Thanh Cường, Thanh Cuong, Thanh Hà, Hải Dương
3Trường Mầm Non Thanh CườngRFMH+WCH, Thôn Vĩnh Linh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Thanh Cuong, Thanh Hà, Hải Dương
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà, T. Hải DươngĐịa chỉ
1 THPT HÀ ĐÔNGRFRF+49R, Thanh Cuong, Thanh Hà, Hải Dương
2Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Hà (nhà Phong Anh)RFMM+7WP, Đường Thanh Cường, Thanh Cuong, Thanh Hà, Hải Dương