Khách hàng CƠ QUAN Thống Kênh >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải DươngĐịa chỉ
1UBND xã Thống KênhR876+58C, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương
2Trạm Y tế xã Thống KênhRC34+94C, Xã Thống Kênh Gia lộc Huyện Tứ Kỳ, Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương